Διάλεξη στην 571η Επέτειο της Άλωση της Κωνσταντινούπολης 29 Μάϊου 2024
Δανιήλ Ι. Σαχά Ομότιμου Καθηγητή Ιστορίας Θρησκευμάτων του Πανεπιστημίου του Waterloo Waterloo, ON Canada Με τίτλο : "Βυζάντιο και Ισλάμ: ως πρόκληση κατανόησης ενός φαινομένου, υπό το φως της ... Μεσοπεντηκοστής" . more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας (ΑΣΔΤ) κατά της Μη-Διενέργειας Εκλογών για 33 έτη στο Μείζον Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Βαλουκλή. . more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΟΜΚΩ
Για την εν τοις πράγμασι μετατροπή του Ιερού Ναού Χριστού Σωτήρος της Μονής της Χώρας Κωνσταντινουπόλεως. more
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ 13-04-2024
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ : "Το Περιβάλλον της Αγοράς Εργασίας τα επόμενα χρόνια και η τόνωση της Επιχειρηματικότητας για Παραγωγή". more

κατεβάστε το Kαταστατικό

1. Εισαγωγή-Ιστορικό

Για πολλά χρόνια έχει συζητηθεί η αναγκαιότητα συντονισμού των Κωνσταντινουπολιτικών Σωματείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πλήρωμα του χρόνου και στη συνέχεια του Α’ Παγκόσμιου Συνέδριου Κωνσταντινουπολιτών (27-29/6/2005) ξεκίνησε η προσπάθεια της ίδρυσης της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ). Η τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από την Δικηγόρο κ. Ελένη Μωϊσάκη και τους Καθηγητές Νικόλαο Ουζούνογλου και Νεοκλή Σαρρή επεξεργάστηκε σχέδιο Καταστατικού της ΟΙΟΜΚΩ και το οποίο απεστάλη τον Σεπτέμβριο του έτους 2005 σε όλα τα Κωνσταντινουπολίτικα Σωματεία εντός και εκτός της Ελλάδος. Στη συνέχεια ακολούθησε μια πολύ γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση με πάρα πολλά Σωματεία όπου έγιναν πολλαπλές αλλαγές-τροποποιήσεις στο σχέδιο του Καταστατικού της Ομοσπονδίας. Εκτός από τα Σωματεία ελήφθησαν πολύ χρήσιμες εισηγήσεις από μεμονωμένους Κωνσταντινουπολίτες εντός και εκτός της Ελλάδος. Για την όλη προσπάθεια είναι πλήρως ενήμερος ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης. Στη συνέχεια της περιόδου αυτής προετοιμασίας συνήλθε στις 8 Απριλίου 2006 η Συνεδρίαση των Κωνσταντινουπολίτικων Σωματείων (14 εντός της Ελλάδος και 2 εκτός Ελλάδος μέσο διαδικτύου) στην ιστορική αίθουσα της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και αποφάσισε τα ακόλουθα:
  1. Μετά από αναλυτική συζήτηση επί του σχεδίου Καταστατικού της ΟΙΟΜΚΩ έγινε δεκτό στο σύνολο του με κάποιες επί μέρους αλλαγές, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν από τα Σωματεία στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι 30/4/2006.
  2. Το αργότερο μέχρι την 30/6/2006 θα αποσταλεί στα Σωματεία το οριστικό και τελικό σχέδιο της ΟΙΟΜΚΩ .
  3. Τα Σωματεία θα ζητήσουν μέχρι την ημερομηνία της Ιδρυτικής Συνέλευσης της ΟΙΟΜΚΩ έγκριση της συμμετοχής στην ΟΙΟΜΚΩ εισηγούμενα θετικά.
  4. Ορίστηκε η 21 Οκτωβρίου 2006 σαν ημέρα της Ιδρυτικής Συνέλευσης της ΟΙΟΜΚΩ.
  5. Αποφασίστηκε η διεύρυνση της αρχικής Συντονιστικής Επιτροπής (Ν.Ουζούνογλου, Ε.Μωισάκη και Ν.Σαρρή) με τους κ.κ. Ιάσωνα Πιλαφίδη , Στέφανο Νικολαϊδη, Γεώργιο Κατσάρη, ¨Ολγα Χάρτμαν και Λεωνίδα Κουμάκη.
  6. Όσα Σωματεία αδυνάτησαν να προσέλθουν στη Συνέλευση να ενημερωθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους προς την Επιτροπή.
Είναι προφανές ότι έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια να εξεταστούν όλες οι λεπτομέρειες του Καταστατικού και να ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις που υποβλήθηκαν από Σωματεία, Συλλόγους και μεμονωμένα μέλη της Κωνσταντινουπολίτικης Κοινωνίας εντός και εκτός της Ελλάδος.


2. Σύντομη Ανάλυση του Καταστατικού

Το Καταστατικό της ΟΙΟΜΚΩ στα άρθρα 1,2 και 3 ορίζει την επωνυμία, σκοπούς και τρόπους επίτευξης των σκοπών της ΟΙΟΜΚΩ. Προφανώς τα άρθρα αυτά είναι τα κυριότερα και διατυπώνουν την προσπάθεια διάσωσης του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης σαν Ομογένεια και της Ρωμαϊκής Πολιτισμικής Παράδοσης. Η υποστήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την ΟΙΟΜΚΩ. Στο άρθρο 5 ορίζονται οι πόροι της ΟΙΟΜΚΩ για την εξασφάλιση της διαφάνειας.
Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι μέλη της ΟΙΟΜΚΩ είναι Σωματεία και Συλλόγοι με Κωνσταντινουπολίτικο χαρακτήρα. Προβλέπεται η ύπαρξη «αρωγών μελών» που αναφέρεται κυρίως σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Η εγγραφή των μελών καθαρίζεται με λεπτομέρεια στο άρθρο 6 και τα δικαιώματα των μελών στο άρθρο 7. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα μέλη Σωματεία διατηρούν την αυτοδιοίκηση και την αυτονομία τους. Όμως τα μέλη Σωματεία δεν πρέπει να αντιστρατεύονται τους σκοπούς της ΟΙΟΜΚΩ όπως ορίζεται στο άρθρο 8 και καθορίζεται στις υποχρεώσεις των μελών Σωματείων. Η αποβολή ενός μέλους, αν προκύψει τέτοιο θέμα, περιγράφεται στο άρθρο 9 με τρόπο που εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των μελών Σωματείων και η δυνατότητα ένστασης. Παρέχεται βέβαια η δυνατότητα αποχώρησης ενός Σωματείου Μέλους με την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την συγκρότηση των οργάνων διοίκησης της ΟΙΟΜΚΩ. Η Συγκρότηση της Γ.Σ. καθορίζεται στο άρθρο 12 με την εφαρμογή της αντιπροσωπευτικής αρχής στην εκλογή των αντιπροσώπων των σωματείων που συγκροτούν την Γενικής Συνέλευση της ΟΙΟΜΚΩ (άρθρο 12). Η βασική αρχή είναι ότι ανά 10 μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων αποστέλλεται 1 αντιπρόσωπος την Γ.Σ. της ΟΙΟΜΚΩ. Επιπλέον ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάθε σωματείου συμμετέχει λόγο αξιώματος στη Γ.Σ. της ΟΙΟΜΚΩ με σκοπό την καλύτερη αντιπροσώπευση των Σωματείων. Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. της ΟΙΟΜΚΩ καθορίζονται στο άρθρο 13 ενώ οι διαδικασίες Σύγκλησης και Λειτουργίας διατυπώνονται στο άρθρα 14 και 15. Σημαντικό άρθρο είναι το 16 που αφορά την εκλογή των μελών του Δ.Σ. της ΟΙΟΜΚΩ. Το Δ.Σ. προβλέπεται να αποτελείται από 15 μέλη εκ των οποίων τα 11 εντός της Ελλάδος και τα 4 εκτός της Ελλάδος. Για την εκλογή των μελών Δ.Σ. εφαρμόζεται η αρχή του «ενιαίου ψηφοδελτίου» με την εφαρμογή της αρχής της εκπροσώπησης όλων των απόψεων. Για τον σκοπό κάθε αντιπρόσωπος ψηφίζει μικρότερο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των μελών (12 εκ των 15 υποψηφίων). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται να εκπροσωπούνται όλες οι τάσεις στο Δ.Σ. της ΟΙΟΜΚΩ. Η συγκρότηση σε σώμα και οι κανονισμοί λειτουργίας του Δ.Σ. ρυθμίζονται στα άρθρα 17, 18, 19, 20, 21 στα οποία καθορίζονται τα καθήκοντα του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία κτλ. των μελών του Δ.Σ. Οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζονται στα άρθρα 22 και 23. Όπως όλα τα άρθρα του Καταστατικού, ιδιαίτερα τα 17-23 έχουν τύχει εξαντλητικής επεξεργασίας ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μελλοντική δυσκολία., Στο άρθρο 24 ορίζονται τα βιβλία του πρέπει να τηρεί η ΟΙΟΜΚΩ. Η διαδικασία της διάλυσης της ΟΙΟΜΚΩ (ευχή να μην χρειαστεί ποτέ ) διατυπώνεται στο άρθρο 25. Το άρθρο 26 ορίζεται η σφραγίδα και το σήμα της ΟΙΟΜΚΩ που αναφέρεται στον ιδρυτή της Κωνσταντίνου Πόλης τον Μέγα Κωνσταντίνο. Η αναγνώριση των Δωρητών και Ευεργετών της ΟΙΟΜΚΩ διατυπώνεται στο άρθρο 27. Τέλος άρθρο 28 αφορά την διαδικασία της ίδρυσης της ΟΙΟΜΚΩ και της νομικής της έγκρισης από την Ελληνική Νομοθεσία.

3. Συμπέρασμα

Μετά από μια εξαιρετικά προσεκτική και γόνιμη πορεία δώδεκα μηνών τα Κωνσταντινουπολίτικα Σωματεία συγκλίνουν στην ίδρυση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών που αποτελεί το όνειρο γενεών. Οι κρίσιμες περιστάσεις που ζει ο Ελληνισμός, στο σύνολο του, επιβάλλουν μια ισχυρή φωνή της Κωνσταντινουπολίτικης Ρωμιοσύνης σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και άρση των αδικιών που έχουμε υποστεί με την κατ’ εξακολούθηση παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης αλλά και του Διεθνούς Δικαίου για την προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Καλούμαστε όλοι οι Κωνσταντινουπολίτες να συνεργαστούμε με ομόνοια και ενότητα για την επίτευξη των σκοπών της ΟΙΟΜΚΩ και να συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στην ιδέα του Οικουμενικού Ελληνισμού που έχει προσφέρει τα μέγιστα στην ανθρωπότητα με κοιτίδα την Κωνσταντινούπολη.


Η Συντονιστική Επιτροπή Ίδρυσης της ΟΙΚΟΜΚΩ
Ιάσων Πιλαφίδης
Όλγα Μαράνου Χάρτμαν
Λεωνίδας Κουμάκης
Γεώργιος Κατσάρης
Ελένη Μωϊσάκη
Νεοκλής Σαρρής
Νικόλαος Ουζούνογλου