Συνέδριο ΟΑΣΕ Βιέννης, 10-11 Νοεμβρίου 2016
Παρέμβαση στο συνέδριο: Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM) III:National Minorities, Bridge Building and Integration,Vienna 10 - 11 November 2016 . more
Ανακοίνωη για Πρόγραμμα Υποτροφιών
Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα.. more
Εκδήλωση 25 ετίας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α'
Διάλεξη του Καθ. Ευάγγελου Χρυσού "Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και η ιστορική εμπειρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου" - 30 Σεπτεμβρίου 2016. . more

Τελευταία Νέα

Συνέδριο ΟΑΣΕ Βιέννης, 10-11 Νοεμβρίου 2016

Ημερομηνία: 16/11/2016,

Παρέμβαση στο συνέδριο: Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM) III:National Minorities, Bridge Building and Integration,Vienna 10 - 11 November 2016


Κατεβάστε το.

Ανακοίνωη για Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ημερομηνία: 30/10/2016,

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα.


Κατεβάστε το.

Εκδήλωση 25 ετίας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α'

Ημερομηνία: 11/10/2016,

Διάλεξη του Καθ. Ευάγγελου Χρυσού "Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και η ιστορική εμπειρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου" - 30 Σεπτεμβρίου 2016.


Κατεβάστε το.

Παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω. στην Ετήσια Εκτελεστική Συνέλευση Ανθρώπινης Διάστασης ΟΑΣΕ

Ημερομηνία: 05/10/2016,

Επείγοντα Μέτρα Αποκατάστασης Απαιτούνται για την Αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης Περιλαμβανομένου Πρόληψη Δημοσιευμάτων Μίσους


Κατεβάστε το.

Ανακοίνωση του Δ.Σ.

Ημερομηνία: 02/10/2016,

Για τις δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας κ. Ρ.Τ. Ερντογάν την 29/9/2016 περί της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923.


Κατεβάστε το.

İREF Basın Açıklaması

Ημερομηνία: 23/09/2016,

Ekümenik Patrikhaneye karşı yapılan ve iftira içeren yayınlar hakkında (19/9/2016)


Κατεβάστε το.

Ανακοίνωση της Οι.Ομ.Κω.

Ημερομηνία: 19/09/2016,

Για τα Συκοφαντικά Δημοσιεύματα κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου


Κατεβάστε το.
Ανακοινώσεις 2016
Ανακοινώσεις 2015
Ανακοινώσεις 2014
Ανακοινώσεις 2013
Ανακοινώσεις 2012
Ανακοινώσεις 2011
Ανακοινώσεις 2010
Ανακοινώσεις 2009
Ανακοινώσεις 2008
Ανακοινώσεις 2007
Ανακοινώσεις 2006