Δημοσιεύθηκε: Hurriyet, 28/7/2009. Καταχωρήθηκε: 28/7/2009.
Απέσυραν τους υποδιευθυντές από 13 Σχολεία
Το υπουργείο εθνικής παιδείας απέσυρε 13 Τούρκους υποδιευθυντές από αντίστοιχα μειονοτικά σχολεία. Οι 12 υπηρετούσαν σε ελληνικά και ο ένας σε αρμενικό σχολείο, τα οποία δεν είχαν κανένα μαθητή. Την επίβλεψη αυτών των σχολείων θα την αναλάβουν οι Τούρκοι υποδιευθυντές των γειτονικών μειονοτικών σχολείων.