Δημοσιεύθηκε: Yanicag, 26/5/2009. Καταχωρήθηκε: 22/5/2009.
Η Μειονότητα στην Ε.Ε
Η εφημερίδα Γενί Τσαγ γράφει: Οι “Τούρκοι” της Δ. Θράκης έχουν καλέσει σε διάλογο την Ελλάδα για σειρά θεμάτων, όπως η παραβίαση των δικαιωμάτων τους και η εκλογή των θρησκευτικών ηγετών τους. Τώρα, αναμένεται με ενδιαφέρον η στάση, την οποία θα τηρήσει η Ε.Ε., εφόσον η «μειονότητα» είναι οι “Τούρκοι”. Σε ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε από τη «Συμβουλευτική Επιτροπή “Τουρκικής” Μειονότητας Δυτικής Θράκης» αναφέρονται λεπτομερώς τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι “Τούρκοι”, καθώς και τα αιτήματά τους. Σε αυτή επισημαίνονται τα εξής: «Το γεγονός ότι το μειονοτικό θέμα το τελευταίο χρονικό διάστημα έρχεται στο προσκήνιο στις διεθνείς πλατφόρμες είναι μια θετική εξέλιξη».