Δημοσιεύθηκε: Haberturk, 22/5/2009. Καταχωρήθηκε: 23/5/2009.
Ενοχλούν οι εκδηλώσεις για τη Γενοκτονία
Οι εκδηλώσεις που έγιναν στην Ελλάδα για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων ενόχλησε το τουρκικό υπουργείο εξωτερικών. Το υπουργείο εξωτερικών επικρίνοντας τη συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης στις εκδηλώσεις αυτές αναφέρει:¨ Καλούμε αυτούς που υιοθετούν αυτούς τους ισχυρισμούς να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία¨. Στη συνέχεια επισημαίνεται η απόφαση της ελληνικής Βουλής της 24/2/1994 με την οποία κηρύχτηκε η 19η Μαΐου ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων και τονίζεται:¨ Η απόφαση αυτή που έχει σαν στόχο τη χώρα και κυρίως τον ιδρυτή της Δημοκρατίας τον Μεγάλο Ηγέτη Ατατούρκ , αποτελεί τη βάση για την εκστρατεία εχθρότητας των κύκλων που δεν έχουν ιστορική συνείδηση και τείνει να εξαλείψει τις προσπάθειες εδραίωσης της φιλίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού λαού.¨ Η ανακοίνωση καταλήγει:¨ Θέλουμε να υπενθυμίσουμε το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λοζάννης βάσει του οποίου η Ελλάδα προβλέπεται να καταβάλει αποζημιώσεις για τις καταστροφές του ελληνικού Στρατού στη Μικρά Ασία.¨