Δημοσιεύθηκε: Milliyet, 28/4/2009. Καταχωρήθηκε: 28/4/2009.
Αποκαλύψεις για τη Θεολογική Σχολή
H Μπελμά Άκτσουρα, με τον τίτλο «Ιστορικό έγγραφο για τη Θεολογική Σχολή» γράφει στην Μιλλιέτ: Σύμφωνα με το έγγραφο, το 2000 η κυβέρνηση Ετζεβίτ ανέλαβε πολιτική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής. Όμως, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Μειονοτήτων, που απαρτίζεται από τεχνοκράτες, απάντησε αρνητικά λέγοντας ότι «η επαναλειτουργία της Σχολής θα έχει την έννοια της αλλαγής του Εθνικού Πολιτικού Εγγράφου». Στο κείμενο αναφέρεται ότι στις τελευταίες έρευνες προέκυψε ότι το Συμβούλιο Αξιολόγησης των Προβλημάτων των Μειονοτήτων έπαιξε σημαντικό ρόλο στο θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Το εν λόγω Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τεχνοκράτες μέσου και κατώτερου επιπέδου, αντιτάχθηκε στην προσπάθεια της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση της επαναλειτουργίας της Σχολής. Το έγγραφο αυτό, που εξασφάλισε η Milliyet, αποδεικνύει πόσο καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε παρασκηνιακά το Συμβούλιο αυτό στον κυβερνητικό μηχανισμό λήψης αποφάσεων σχετικά με τις μειονότητες. Το εν λόγω έγγραφο παρουσιάζει την πολιτική βούληση που επιδείχθηκε από την πτέρυγα της κυβέρνησης για το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής επί πρωθυπουργίας Μπουλέντ Ετζεβίτ το 2000. Η άποψη της κυβέρνησης τότε για το θέμα αυτό έφθασε στο Συμβούλιο Αξιολόγησης των Προβλημάτων των Μειονοτήτων υπό μορφή «Οδηγίας της Πρωθυπουργίας». Όμως, το Συμβούλιο απάντησε αρνητικά λέγοντας: «Η επαναλειτουργία της Σχολής θα έχει την έννοια αλλαγής της εθνικής μας πολιτικής και του Εθνικού Πολιτικού Εγγράφου». Το έγγραφο δείχνει ότι στις 9 Μαΐου 2000, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Μειονοτήτων, στην οποία παρίστανται και εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας, της Δ/νσης Θρησκευτικών Υποθέσεων, της ΜΙΤ, του Γενικού Επιτελείου και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, συνήλθε με επικεφαλής το Βοηθό Γενικό Δ/ντη Ασφάλειας Ραμαζάν Ερ και συζήτησε για την Οδηγία που ήρθε από την Πρωθυπουργία. Μετά τη σύσκεψη αυτή, στην Έκθεση που εξεδόθη με ένδειξη διαβάθμισης «απόρρητο», αναφέρθηκαν τα εξής: o Ως αποτέλεσμα της μελέτης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που έγινε, αποφασίστηκε ότι η λειτουργία Επαγγελματικής ή Θεολογικής Σχολής προς την κατεύθυνση «Τμήματος Πολιτισμού Παγκόσμιων Θρησκειών», με σκοπό την εκπαίδευση θρησκευτικών παραγόντων για τις μη μουσουλμανικές κοινότητες, που αναφέρονται στην Οδηγία της Πρωθυπουργίας της 19ης Απριλίου 2000 με τα στοιχεία Β.02.0GIB/465-02-03/00983, δεν είναι εφικτή από πλευράς της νομοθεσίας μας. o Αξιολογήθηκε το γεγονός ότι για το θέμα αυτό ορισμένοι αρμόδιοι των μειονοτικών κοινοτήτων ζήτησαν την αντιμετώπιση του δικαιώματος αναγνώρισης ενός συγκεκριμένου ποσοστού [KONTENJAN] στα Πανεπιστήμια για την αντιμετώπιση της ανάγκης που υπάρχει για την κατάρτιση θρησκευτικών παραγόντων. o Σε σχέση με την απόφαση, που ελήφθη στη σύνοδο της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Μειονοτήτων της 16/8/1999, αποφασίστηκε ότι θα είναι κατάλληλη η συνέχιση της δραστηριότητας προς την κατεύθυνση της νομοθεσίας, που εφαρμόζεται από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης όσον αφορά την επιλογή μαθητών, την περιβολή αυτών, την ανάθεση εκπαιδευτικών καθηκόντων και τον καθορισμό χώρου εκπαίδευσης στο Πολιτιστικό Τμήμα Παγκόσμιων Θρησκειών, που λειτούργησε στο πλαίσιο της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κων/πολης. o Αποφασίστηκε ότι η λειτουργία οποιαδήποτε Θεολογικής Σχολής [π.χ. η Θεολογική Σχολή της Χάλκης] πέραν του Τμήματος αυτού θα έχει την έννοια της αλλαγής της εθνικής μας πολιτικής και του Εθνικού Πολιτικού Εγγράφου, που εφαρμόζεται στο θέμα αυτό, και ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Κάτω από την απόφαση αυτή της Δευτεροβάθμιας Μειονοτικής Επιτροπής, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των μειονοτήτων από την πλευρά της ασφάλειας της χώρας, υπέγραψαν ο Βοηθός Γενικός Δ/ντης της Ασφάλειας Ραμαζάν Ερ, ο επικεφαλής της αρμόδιας Δ/νσης της Γενικής Ασφάλειας Χουσεΐν Αρπατζί, ο αρμόδιος για την Ελλάδα του Αρχηγείου του Γενικού Επιτελείου Τζελαλεττίν Γιαβούζ, ο επικεφαλής της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας Ατίλα Έρντογλου, ο Σύμβουλος του ΣΕΑ Χινταγέτ Βαχάπογλου, η εμπειρογνώμονας Νουρτζάν Μπιλιτζί, η βοηθός εμπειρογνώμονα Ζεϊνέπ Γιαπράκ Γεσίν, επικεφαλής Δ/νσης από τη ΜΙΤ, ο Βοηθός Γενικού Γραμματέα από το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Χασάν Σαγίν, ο επικεφαλής Δ/νσης από τη Γενική Δ/νση Βακουφίων Μουχσίν Όζτουρκ και άλλοι αρμόδιοι. Στο πλαίσιο του ίδιου δημοσιεύματος αναφέρεται ότι η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Μειονοτήτων συστάθηκε με μυστική εγκύκλιο το 1962. Όμως, στις 5/1/2004 εξεδόθη άλλη μυστική εγκύκλιος με την υπογραφή του τότε Συμβούλου Ομέρ Ντιντσέρ εν ονόματι της Πρωθυπουργίας προς την κατεύθυνση της αλλαγής της ονομασίας της Επιτροπής σε Συμβούλιο Αξιολόγησης Προβλημάτων των Μειονοτήτων, στο οποίο θα λαμβάνουν εφεξής μέρος εκπρόσωποι από το Υπουργείο Επικρατείας, όπου υπάγεται η Γενική Δ/νση Βακουφίων, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας, υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών προς την κατεύθυνση των εργασιών για την εναρμόνιση με την Ε.Ε..